Inzicht

contemplatie 1Mijn vorig stukje over de wisseling van de heren voorzitters heeft nogal wat stof doen opwaaien, gezien de felle – soms zelfs verbeten – reacties. Heren of niet, ik heb altijd geleerd autoritaire leiders te wantrouwen. Maar meer nog heb ik geleerd mensen te wantrouwen die blindelings achter die leiders aanlopen. In de reacties op mijn stukje ging het er helemaal niet om dat Frits en Diny Pielanen niet verantwoordelijk mogen worden gehouden voor de problemen waarmee de NVSWH nu te kampen heeft (zoals Jan Verbeeck beweert). In de reacties ging het er alleen om dat ik dit zo onverbloemd naar buiten had gebracht. Je mag er vooral niets van zeggen!

Maar reken maar dat die twee de afgelopen jaren wanhopig geprobeerd hebben om het failliet van hun “centrale fokbeleid” nog enigszins binnen de perken te houden. Het mocht niet baten.  Zogenaamd raszuiver, maar steeds onvruchtbaarder! En geloof me, dat hadden ze zelf ook wel in de gaten. Steeds meer teven die leeg bleven, kleine nesten, steeds meer reuen die niet wilden dekken. En met de verdwijning van de Belgische halfwolf van Jan Verbeeck verdween ook het zo gewenste nieuwe bloed en met hem, paradoxaal genoeg, ook het onheil voor de zo fanatiek beleden raszuiverheid. Mijn opmerking daarover was een schot in de roos. Die boodschap was te confronterend om onbesproken te blijven en dus liepen de lakeien van “het voorzittersechtpaar” zich hier het vuur uit de sloffen.

Hoe dan ook, ik hoop dat de haatdragende taal nu ophoudt waarmee Frits Pielanen iedereen neersabelde die het waagde er een andere mening op na te houden dan de zijne. We zullen zien. De nieuwe voorzitter van de NVSWH, Jan Verbeeck, toont in ieder geval wat meer inzicht en intelligentie dan zijn voorganger. Dat blijkt ook uit zijn stukje. Ik citeer hem voor de laatste maal:

contemplatie 2Ik denk dat Verbeeck een anoniem weblog bedoelde, waarvan iemand hier een link plaatste.  Prima als we met elkaar discussiëren, ik ben een echte liefhebber, maar altijd met open vizier en nooit laf anoniem! Ik zag trouwens dat het een anoniem weblog was in de stijl van de roddelbladen. Dus ‘men zegt, ik heb gelezen dat, zoals iedereen weet,  het schijnt zo te zijn dat.’ En verder de bekende vraagtekenjournalistiek. Dat gaat zo: ik stel iets en u bewijst het tegendeel maar. Is Máxima weer zwanger? contemplatie 3 Op die anonieme website verkondigt een onbekende heldin vanaf haar heilige berg dat alleen zij weet hoe de Saarlooswolfhondenwereld in elkaar zit en dat alle onheil van buiten de NVSWH komt. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Ik heb me een ogenblik door alle haatdragende modder heen geploegd en… ze zou eens moeten praten met haar huisarts… er zijn goede behandelopties. Begrijp me goed, ik vind het prima als een mevrouw onder een stoeptegel kruipt om van daaruit een anonieme woordendiarree te produceren.  Maar de volgers van haar weblog die deze diarree voor zoete koek slikken, zijn naar mijn mening geen knip voor de neus waard. Sommige mensen smullen er gewoon van. Laat ze.

Zelf ben ik totaal niet geïnteresseerd in de mening van een bange schijtlaars die het elementaire fatsoen mist om zich behoorlijk voor te stellen. De samenstelster van dit anonieme weblog trilt blijkbaar met knikkende knietjes voor de juridische gevolgen van haar haatdragende woordenbrij. Als het schijtebroekje denkt in anonimiteit de dans te kunnen ontspringen, moet ik haar teleurstellen. Klik hier even, mevrouw.

Ik zou daar nog aan toe willen voegen: graag wil ik Tao’s pad bewandelen in de wetenschap dat zijn ideaal ver van ieders horizon ligt. Maar genoeg contemplatie voor vandaag.

contemplatie 4

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Rasvereniging NVSWH en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Inzicht

 1. Hans zegt:

  Wat een vooruitziende blik van Jan Verbeeck toen hij zei: ‘Internet informatie wordt ongecontroleerd voor waar aangenomen’……..
  Als ik, dan het nieuwe stukje lees (overigens oude wijn in een nieuwe zak)en ik citeer een paar woorden zoals ‘suf gefokt’ failliet, steeds sterieler, belgische wolf, lakeien van, dan kan ik de lezer inderdaad aanraden niet alles, of beter gezegd, alles niet voor waar aan te nemen.
  Hans

 2. D. Degenhardt zegt:

  Beste Johan,

  Je schrijft “Maar met de verdwijning van de Belgische wolf verdween ook het zo gewenste nieuwe bloed en met hem, paradoxaal genoeg, ook het onheil voor de zo fanatiek beleden raszuiverheid.”

  Als je daarmee Lycos bedoelt en insinueert dat het L-nest uit Tmoreeke Taunus Timberley X Laurinde Lyranak Timberley niet raszuiver is ga je wel héél erg ver en beschuldig je mij van fraude/oplichting/valsheid in geschrifte en, nog veel erger, het kapot maken van de raszuiverheid van de Saarlooswolfhondenpopulatie van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.

  Ik heb een voorstel aan je:
  Op de eerstvolgende bijeenkomst van de AVLS waar door een dierenarts bloed wordt afgenomen van AVLS honden voor onderzoek naar de erfelijke afwijkingen Hypofysaire dwerggroei en DM, zal ik met Moreeke en Laurinde en het L-nest aanwezig zijn. Alle leden van de AVLS kunnen zodoende getuige zijn dat er niet gerommeld kan worden met de buisjes bloed.
  Als blijkt dat de afstamming klopt, zijn de kosten van het DNA-onderzoek voor jou, plus de reis- benzinekosten van de eigenaars van de honden die aan dit onderzoek meedoen. Mocht uit het DNA-onderzoek blijken dat het door mij bij de Raad van Beheer opgegeven ouderpaar niet de ouders zijn van het bewuste L-nest, zijn uiteraard alle kosten voor mij.

  Daar tegenover staat dat gelijktijdig ook het bij de AVLS gefokte nest van de reu Eligius Elskling de Ley’Va (roepnaam Joepie) X Mithera Milenka Mitragnarok met hun nakomelingen op die dag aanwezig zullen zijn en dat ook van hen onder getuige van zowel de AVLS leden als de aanwezige leden van de NVSWH bloed wordt afgenomen voor DNA-onderzoek.
  De kosten voor het afstammingsonderzoek van Eligius en Mithera wordt, zoals in 2008 is toegezegd, volledig betaald door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

  Ik, en met mij vele anderen, zijn benieuwd of je dit voorstel durft aan te nemen.

  Diny

 3. Johan zegt:

  Kom je thuis, is je weblog volgestroomd met reacties. Nou daar gaat ie dan.

  Beste Diny,

  Natuurlijk durf ik je voorstel aan te nemen. Maar ik begrijp niet waarom ik kosten moet betalen als jij de afstamming van je honden wilt bewijzen? Jij weet heel goed dat van een weggelopen en voorgoed verdwenen “Saarlooswolfhond” nooit meer is vast te stellen welke ouders hij had, ook al neem je liters bloed af van al zijn broers en zusters. Als bloedafname gebruikelijk was in jouw kennel – en dus ook van Lycos bloed was opgeslagen – was het een andere zaak. Maar dat vond jij nooit nodig. Toch?

  Je weet ook heel goed hoe makkelijk het is om een of meer vreemde pups in een nest te leggen. Ik citeer Frits in zijn laatste bijdrage in het clubblad: “Thans kun je zonder blikken of blozen alles wat op vier poten loopt laten chippen als datgene wat je opgeeft en het lijkt alzo zelfs mogelijk straatfikkies tot rashond te verheffen.” Een wolvenwelp of halve wolf tot Saarlooswolfhond verheffen is dus helemaal een fluitje van een cent.

  Als de pups van Joepie en Thera niet van hen afstammen dan moeten ze geen stamboom krijgen. Dat ben ik volstrekt met je eens. Maar ze hebben ook geen stambomen! Ik ben een groot voorstander van DNA opslag en vermelding daarvan op de stambomen voor onderzoek en identificatie van de hond. En hoe graag ik het ook zou willen, ik kan je niet garanderen dat de eigenaren van de pups en van de ouderdieren van Joepie en Thera komen opdagen alleen omdat jij dat eist. Ik heb hen niet aan een touwtje. Wat dat betreft ben je bij mij aan het verkeerde adres.

  Dan nog even over het nieuwe bloed. Dat is hard nodig en dat weet jij ook best. Trouwens, het was jouw echtgenoot zelf die jaren geleden op een ledenvergadering meldde dat nieuw bloed in de NVSWH noodzakelijk was. De letterlijke tekst is te downloaden als je klikt op “Onze bizarre ervaring met de rasvereniging NVSWH” bovenaan de beginpagina van dit weblog en daarna op “uitgetypt woordelijk verslag.” Lees op pagina 21 bovenaan:

  “Het staat nu wel vast dat wij ons spelenderwijs gaan voorbereiden op inkruising van nieuw bloed.”

  Bedoelde hij, zoals jij schrijft: “het kapot maken van de raszuiverheid van de Saarlooswolfhondenpopulatie van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.” Nee toch? Frits’ opmerking over nieuw bloed getuigde van meer realiteitszin dan jouw oneindig herhaalde mantra’s over raszuiverheid.

  Maak bloedafname en -opslag de standaardprocedure in de NVSWH en laat de honden onderzoeken op erfelijke afwijkingen. Pas dan ben je goed bezig en ben je van alle gelazer af dat iedereen alles moet bewijzen.

  Johan.

 4. D. Degenhardt zegt:

  Dag Johan,

  Je draait weer eens om de hete brij heen maar ja we zijn niet anders van je gewend.

  Natúúrlijk durf je het voorstel aan te nemen……. MAARRR…… enz, enz, enz.

  Als antwoord op de vraag over het DNA-onderzoek van het nest van Eligius Elskling de Ley’Va (roepnaam Joepie) X Mithera Milenka Mitragnarok met hun nakomelingen kom je niet verder dan: “Als de pups van Joepie en Thera niet van hen afstammen dan moeten ze geen stambomen krijgen. Maar ze hebben ook geen stambomen!”
  ALSOF HET DAAROM GAAT!!

  Domme onoplettendheid als de SWH van iemand wordt gedekt door de Bobtail van de buren. Dom, want hoe raak je die puppen kwijt aan goede adressen? Maar goed dan ben je wel dom maar niet slecht.
  Als Mithera “per ongeluk” was gedekt door de wolfhybride Ades dan zou ook dat een zaak zijn van domme onoplettendheid. Geen mens zou dan zijn gevallen over het feit dat die kruisingsproducten zonder stamboom door het leven moeten. Maar zo liggen de feiten helaas niet in dit geval.

  Als je je hart hebt verpand aan het prachtige ras de Saarlooswolfhond, en voor veel geld bij een fokker die aangesloten is bij een erkende RASvereniging een pup koopt, mag je er toch vanuit gaan dat je ook echt dít ras hebt gekocht zoals de rasnaam op de officiële stamboom aangeeft.

  Als dan een Bestuurslid van een RASvereniging willens en wetens met vooropgezet plan een nest bastaarden fokt en van zins is die bastaarden met een officiële Saarlooswolfhonden stamboom van de RvB aan onwetende pupkopers te gaan verkopen, dan mag het niet zo zijn dat zo’n bedrieger ooit nog een functie kan bekleden in de kynologie.
  Om die reden is er ingegrepen zodat het vooropgezette plannetje van de heren Jos de B. en Rick M. geen doorgang kon vinden en de pups uit dit nest bastaarden blijven.

  Maar wat maakte het AVLS bestuurslid Jos de B. op de Leden Vergadering vorig jaar de daar aanwezige leden wijs over de kruising van Mithera en de Wolfhybride??
  DE PUPS UIT DE DESBETREFFENDE COMBI HEBBEN GEEN STAMBOOM MAAR NIET OMDAT ZE DIE NIET GEKREGEN HEBBEN MAAR OMDAT DIE VOOR HUN NOOIT IS AANGEVRAAGD OMDAT HET GROTE VERMOEDEN IS DAT HET DEZE COMBI BETREFT MAAR GEZIEN ER OP DAT MOMENT OOK EEN ANDERE REU BIJ LIEP IS DAAR GEEN ZEKERHEID OVER. EN DAT IS DUS INDERDAAD PAS WERKENLIJK TE BEPALEN VIA DNA MAAR IS PAS VOOR DE TOEKOMST ALS ER EVENTUEEL IETS MET DIE PUPS GEDAAN ZOU WORDEN WAT OP DIT MOMENT NIET DE BEDOELING IS. DIT OOK MET REDEN OMDAT DE BAASJES HEEL BLIJ ZIJN MET HUN HONDJES EN DAAR ER EEN AANTAL VAN IN DUITSLAND WONEN EN DAAR DE REGELS ANDERS ZIJN DAN IN NEDERLAND IS ER BESLOTEN OM VOOR DE PUPS GEEN STAMBOMEN AAN TE VRAGEN.

  Hoe is het in de wereld mogelijk dat bestuursleden van een rasvereniging leugens vertellen op een Algemene Ledenvergadering op vragen vanuit de zaal van leden over deze Hybride kruising.
  Rasverziekers zoals dit soort lieden die Tsjechen, wolfhybrides, circushonden, en nog meer van dat fraais kruisen met Saarlooswolfhonden dienen met hun vingers van deze geweldige rashond af te blijven.

  En zoals ik in een reactie op “Weetjes” al schreef: Alle contributie betalende leden van de AVLS feliciteer ik van harte met zo’n eerlijk, integer bestuur die de belangen van deze “ras”hondenvereniging behartigt.

  Diny

 5. Hans zegt:

  Uit ’t hart gegrepen…maar ja , nu ben ik natuurlijk weer een volgzame lakei !!????? volgens Johan B. Welnu, dat ben ik mijn hele leven nog niet geweest en dus ook nu niet. Leden van de AVLS ga nadenken…….
  Hans

 6. Trudy zegt:

  Ja, Hans jouw rol in het geheel is iedereen wel duidelijk.
  Tegen, Diny, zou ik willen zeggen, de alv van een vereniging is het hoogste orgaan binnen een vereniging, zoals ik uit jou woorden begrijp zijn zij akkoord gegaan met de verklaring die gegeven is. De honden hebben geen stamboom, waar heb je het eigenlijk over. De leden en niet buitenstaanders bepalen het beleid en wie in het bestuur zit van een vereniging. Je mag het daar best niet mee eens zijn, maar het is niet jou zaak. Als je invloed uit wil oefenen dan moet je lid worden. Je kan schreeuwen en stampvoeten wat je wilt, maar helaas.

 7. Johan zegt:

  Beste Diny, ik heb antwoord gegeven op jouw vraag en ik heb geschreven wat ik van de zaak vind. Dat mijn antwoord jou niet past, daar kan ik ook niets aan doen. Niet alleen jij, maar alle leden van de NVSWH zijn van harte uitgenodigd op de AVLS dag om van hun honden bloed af te nemen.

  Voor gedrag en uitspraken van bestuursleden van de AVLS (of van wie dan ook) ben ik niet verantwoordelijk. Wil je een strijdje aangaan met Jos de Bruin over een nest van 2 jaar geleden? Prima, maar doe het dan rechtstreeks. Op de website van de AVLS kun je zijn e-mail adres vinden. Vermoei mij er niet meer mee. Ik heb gezegd wat ik erover wilde zeggen.

  Johan.

 8. Hans zegt:

  voor zover nog niet duidelijk genoeg geweest hier wat ‘licht op’
  Hans

 9. Johan zegt:

  Nog 1 keer voor je hardleerse oortjes, Hans: links naar welke anonieme website dan ook worden zonder pardon verwijderd. Nog 1 keer en ik zal jou blokkeren op mijn weblog. Dat doe ik niet graag, maar mijn geduld kent grenzen. En nu in het vervolg wel jouw naam in je reactie invullen, anders zal ik ook dit als anonieme bijdrage moeten verwijderen.
  Groet, Johan.

Geef je reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s