Rasverenigingen

Er zijn  twee rasverenigingen voor de Saarlooswolfhond in Nederland,  1 in Duitsland, 1 in Frankrijk en 1 in België. Dit zijn ze op een rijtje.

logo AVLS nieuwWij zijn lid van de AVLS, de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden. De AVLS werd in 2006 opgericht door leden van de NVSWH uit onvrede met het daar gevoerde fokbeleid. Op de pagina over de geschiedenis van de Saarlooswolfhond kun je precies lezen hoe dit allemaal gelopen is. Door de heersende kampioenencultus was in de NVSWH jarenlang uitsluitend op het uiterlijk van de honden gefokt, waardoor forse inteeltproblemen waren ontstaan.  Er werden nauwelijks nog pups geboren. In 2006, toen de AVLS werd opgericht, was de pupaanwas al ernstig gereduceerd, maar nu is het helemaal stilgevallen. Van 2009 tot heden werden bij de NVSWH slechts 5 pups in Nederland geboren. De AVLS vindt het fokken van gezonde honden veel belangrijker dan het fokken van kampioenen. Begin 2010 werd de AVLS door de Raad van Beheer erkend als officiële vertegenwoordiger van het ras. De vereniging behartigt de belangen van alle Saarlooswolfhonden, ongeacht door welke vereniging of bij welke fokker de hond is gefokt. De AVLS heeft in samenwerking met de Raad van Beheer in 2012 een uitgebreid plan van aanpak voor de outcross van de Saarlooswolfhond gepresenteerd. Tot nu toe werd een aantal niet verwante rassen ingekruist. Ook werden op de Saarlooswolfhond gelijkende honden, zogenaamde lookalikes, aangekeurd voor de outcross. Het outcrossprogramma verloopt heel voorspoedig. Als de foklijnen van de outcrosshonden na verloop van tijd terugstromen in de populatie zal de inteelt drastisch teruglopen.

grstr

NVSWH

Een Saarlooswolfhond die niet in de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) is gefokt, wordt daar niet geaccepteerd. Sinds kort accepteert de vereniging wel eigenaren van een Saarlooswolfhond die buiten het centrale fokbeleid van de vereniging om is gefokt, maar de hond krijgt in alle uitingen (clubblad, website, uitslagen) een sterretje achter de naam. De NVSWH erkent alleen de honden die door henzelf zijn gefokt als raszuivere honden en behartigt ook alleen de belangen van die honden. Geïnteresseerden moeten eerst lid worden om voor een pup in aanmerking te komen.  De NVSWH heeft een centraal fokbeleid. Dat betekent dat het bestuur van de vereniging (en niet de fokker) bepaalt met welke honden wordt gefokt. De NVSWH kent ook een centrale pupbemiddeling. De vereniging (en alweer: niet de fokker!) bepaalt wie een pup krijgt toegewezen.  De vereniging stelt ook de pupprijs vast en eist een groot deel van de pupprijs op voor de eigen kas. De fokker heeft daar niets over te zeggen. De NVSWH wenst geen samenwerking met andere rasverenigingen aan te gaan. Niet met de AVLS, maar ook niet met de rasverenigingen in België, Duitsland en Frankrijk, met als reden dat daar geen raszuivere Saarlooswolfhonden meer te vinden zijn. Het centraal fokbeleid van de NVSWH bleek echter desastreus uit te pakken voor een gezonde pupaanwas. Van 2009 tot heden werden slechts 5 pups in Nederland geboren. Gedwongen door deze slechte fokresultaten heeft de NVSWH daarom schoorvoetend moeten besluiten tot outcross. Maar het gaat niet van harte. De NVSWH beweerde jarenlang dat de raszuiverheid van de Saarlooswolfhond alleen bij hen te vinden was en nergens anders. Fokkers van buiten de NVSWH worden nu aangezocht voor de outcrossplannen. Het is niet zo vreemd dat niemand staat te trappelen om mee te doen. Zij werden immers jarenlang in een kwaad daglicht gezet, omdat ze geen raszuivere Saarlooswolfhonden zouden fokken. De vereniging houdt voor deze fokkers vast aan het centraal fokbeleid als ze mee willen werken aan de outcross. Er zijn nauwelijks fokkers te vinden die daartoe bereid zijn. Het betekent immers dat hen elke zeggenschap over hun eigen fokkerij, de pupprijs en de toewijzing van de pups wordt ontnomen. De outcross heeft dan ook nog geen resultaat gehad.

grstr

Ook Duitsland kent een rasvereniging voor de Saarlooswolfhond, de SWH Club Deutschland. Deze Saarlooswolfhondenclub is niet erkend in Duitsland. De fokkers van de SWH Club hebben te weinig foklijnen om in aanmerking te komen voor erkenning door de VDH (het Verband für das Deutsche Hundewesen, de Duitse Raad van Beheer) De SWH Club mag wel clubmatches organiseren onder auspiciën van de VDH.

grstr

ABNFR

Frankrijk kent geen aparte rasvereniging voor de Saarlooswolfhond, maar een gezamenlijke vereniging van Nederlandse hondenrassen. Dit is de Association des Bergers Néerlandais de France (Vereniging van Nederlandse Herdershonden in Frankrijk) de ANBFR. Deze rasvereniging bestaat sinds 1990 en was aanvankelijk alleen voor de Hollandse herder bedoeld. Later zijn daar de Schapendoes en de Saarlooswolfhond aan toegevoegd. De ANBFR is erkend door de SCC, de Société Centrale Canine, de Franse Raad van Beheer

grstr

belgische swh vereniging

In België is de Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging actief, de B.S.W.V.  De vereniging is voortgekomen uit de Nederlandse Leendert Saarloos Stichting en is erkend door de Koninklijke Unie Sint-Hubertus (de Belgische Raad van Beheer) De B.S.W.V. kent een kleine populatie Saarlooswolfhonden.

Advertenties