Rasverenigingen

Er zijn in totaal 5 rasverenigingen voor de Saarlooswolfhond. Twee in Nederland,  1 in Duitsland, 1 in Frankrijk en 1 in België. Dit zijn ze op een rijtje.

logo AVLS nieuwWij zijn lid van de AVLS, de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden. De AVLS werd in 2006 opgericht door ex-leden van de NVSWH uit onvrede met het daar gevoerde fokbeleid. Door de heersende kampioenencultus was er jarenlang alleen op het uiterlijk gefokt, waardoor forse inteeltproblemen waren ontstaan. De NVSWH wilde onder geen beding het fokbeleid aanpassen of advies van experts inwinnen. De AVLS doet dat wel en vindt fokken op gezondheid belangrijker dan fokken op gelijkvormigheid of uiterlijk. Begin 2010 werd de AVLS door de Raad van Beheer erkend. De AVLS behartigt de belangen van alle Saarlooswolfhonden, ongeacht door  welke vereniging of bij welke fokker de hond is gefokt.

grstr

NVSWH logoEen Saarlooswolfhond die niet in de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) is gefokt, wordt daar niet geaccepteerd. De NVSWH erkent alleen de eigen gefokte honden en behartigt ook alleen de belangen van de eigen honden. Geïnteresseerden in een pup moeten eerst lid worden, anders komen ze niet voor een pup in aanmerking. De NVSWH heeft een centraal fokbeleid, dat wil zeggen dat het bestuur van de vereniging – en niet de fokker/eigenaar – bepaalt met welke honden wordt gefokt. De NVSWH kent een centrale pupbemiddeling, dat wil zeggen dat ook hier het bestuur van de vereniging (en niet de fokker) bepaalt wie een pup krijgt toegewezen. De NVSWH wil geen enkele samenwerking met andere rasverenigingen. Niet met de AVLS en niet met rasverenigingen voor de Saarlooswolfhond in België, Duitsland en Frankrijk. Op de pagina over de geschiedenis van de Saarlooswolfhond kun je lezen waarom dit zo is.

grstr

Ook Duitsland kent een rasvereniging voor de Saarlooswolfhond, de SWH Club Deutschland. Er is een goede samenwerking tussen deze club en de AVLS. De fokkers van de SWH Club hebben te weinig foklijnen om in aanmerking te komen voor erkenning door de VDH (het Verband für das Deutsche Hundewesen, de Duitse Raad van Beheer) De SWH Club mag wel clubmatches organiseren onder auspiciën van de VDH.

grstr

Frankrijk kent geen aparte rasvereniging voor de Saarlooswolfhond, maar een gezamenlijke vereniging van Nederlandse hondenrassen. Dit is de Berger Hollandais Club de France (Hollandse Herder Club van Frankrijk) kortweg de B.H.C.F. Deze rasvereniging bestaat sinds 1990 en was aanvankelijk alleen voor de Hollandse herder bedoeld. Later zijn daar de Schapendoes en de Saarlooswolfhond aan toegevoegd. De B.H.C.F. is erkend door de S.C.C., de Société Centrale Canine, de Franse Raad van Beheer

grstr

belgische swh vereniging

In België is de Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging actief, de B.S.W.V.  De vereniging is voortgekomen uit de Nederlandse Leendert Saarloos Stichting en is erkend door de Koninklijke Unie Sint-Hubertus (de Belgische Raad van Beheer) De B.S.W.V. kent een kleine populatie Saarlooswolfhonden.

Advertenties